Cultuurconnect streeft ernaar haar website(s) en mobiele applicatie(s) toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de Bibliotheekwebsite.

NALEVINGSSTATUS

Deze Bibliotheekwebsite voldoet zo goed als volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. We streven er naar om zo volledig mogelijk te voldoen aan deze standaard. Hieronder sommen we op waar desondanks nog niet is voldaan aan de vereisten of welke vrijstellingen gelden.

NIET-TOEGANKELIJKE INHOUD

Niet-naleving van het bestuursdecreet

Het contactformulier bevat een CAPTCHA om ongewenste inzendingen te weren op basis van afbeeldingen. Er is ook de mogelijkheid om een audiofragment te beluisteren, maar dit is niet voldoende kwalitatief om de proef te doorstaan. Voorlopig is er geen waardig alternatief beschikbaar, waardoor de CAPTCHA niet weggehaald kan worden. 

Onevenredige last

De Bibliotheekwebsite faciliteert het publiceren van teksten, documenten en media door de deelnemende openbare bibliotheken. Cultuurconnect treedt ten aanzien van de deelnemende bibliotheken sensibiliserend op, maar het is voor Cultuurconnect, als beheerder van de Bibliotheekwebsites, onmogelijk om de door bibliotheken geüploade content voortdurend te beoordelen op toegankelijkheid. Het is dus niet uitgesloten dat bepaalde documenten niet voldoen aan alle vereisten voor toegankelijkheid. Als u problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met de bibliotheek in kwestie voor een toegankelijk alternatief. U vindt de contactgegevens van de bibliotheek onderaan elke respectievelijke bibliotheekwebsite.

OPSTELLING VAN DEZE TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23 september 2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 2 maart 2021.

FEEDBACK EN CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van de Bibliotheekwebsite of over deze toegankelijkheidsverklaring, kunt u contact opnemen met Cultuurconnect via e-mail naar servicedesk@cultuurconnect.be. Geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar u een opmerking bij hebt.

Bekijk en download hier de pdf